---

De SFS wenst u fijne feestdagen toe!

Van de goede voornemens waarmee we een nieuw jaar beginnen sneuvelen er altijd wel een paar, voor de SFS zijn er veel goede voornemens ingevuld.
Het regelmatiger versturen van nieuwsbrieven is helaas zo eentje die is gesneuveld..

Via social media en onze website hebben we diverse berichten met u gedeeld, maar in de vorm van een nieuwsbrief is het té stil geweest. Gelukkig hebben we voor de rest absoluut niet stilgezeten! We vertellen u er hieronder graag meer over!

En ondanks dat we weer goede voornemens hebben voor 2016, bezoekt u onze social media wanneer u het te stil vindt?

---

Nieuw fok- en keuringsreglement

Nieuw fok- en keuringsreglement

Een agendapunt van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2015 was de vaststelling van het aangepaste fok- en keuringsreglement. Het vorige reglement was enkele jaren oud, dan komt er een moment waarop deze opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. Nadat het bestuur de eerste lijnen heeft uitgezet, was het hoogtijd om deze klus op te pakken! De vele besprekingen en discussies zijn het eindresultaat ten goede gekomen, tijdens de ALV zijn de voorgestelde reglementen goedgekeurd. Tevens is afgesproken om het keuringsreglement opnieuw tegen het licht te houden wanneer er voldoende praktijkervaring is opgedaan.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oude reglement zijn;

- In het verleden hadden we één fokreglement, we hebben de scheiding tussen fokken en keuren duidelijker aangebracht door te kiezen voor zowel een fokreglement als keuringsreglement.
- Het fokreglement is voorzien van een begrippenlijst en aangepast aan de huidige tijd met bijvoorbeeld de huidige communicatiemiddelen.
- In beide reglementen zijn de stamboekstatussen geïntroduceerd en toegelicht.
- De werkwijze die wordt gevolgd voor eventuele opname van onbekende dieren in de dierregistratie, of voor geïmporteerde dieren, is duidelijker beschreven in het fokreglement.
- In het fokreglement is nadrukkelijker beschreven welke verantwoordelijkheden leden van de vereniging hebben.
- Het scrapie standpunt van de SFS (ook tijdens de ALV 2014 besproken) is opgenomen in het fokreglement.

De nieuwe reglementen zijn via onze website te raadplegen.
Uiteraard wordt van alle leden verwacht dat zij deze doornemen!

---

Keuringen

In de vorige nieuwsbrief hebben we trots aangekondigd dat er sinds lange tijd weer een keuring van Skuddes had plaatsgevonden. Inmiddels zijn we als bestuur nóg trotser nu we de balans kunnen opmaken voor 2015, bij 4 leden zijn dieren gekeurd waaronder voor opname in het hulpstamboek. Bij Hans Fleur zijn er namelijk 11 'onbekende' ooien goedgekeurd. 

Hoewel we nog lang niet alle dieren in het stamboek hebben gekeurd, zijn de eerste stappen gezet. Met een kleine groep vrijwillige aspirant-keurmeesters zullen we in 2016 opnieuw diverse leden gaan bezoeken. De prioriteit ligt hiervoor bij de fokkende leden.

 

Op de foto de handige weegschaal van Hans Fleur.

---

Contributie 2016

In januari worden de stallijsten en contributienota’s voor 2016 weer verstuurd. We hopen wederom op een spoedige betaling, zodat het voor de vrijwilliger ook leuk blijft!

Tijdens de ALV 2015 is besloten dat;
- per 1 januari 2016 het tarief voor het overschrijven van dieren (à € 2,25) vervalt omdat leden dit zelf in DAS kunnen verwerken zonder tussenkomst van de stamboekadministratie.
- per 1 januari 2016 een nieuw tarief wordt geïntroduceerd (à € 2,25) voor het inschrijven van dieren met de P-status (onbekende herkomst).

---

Ledennieuws

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we 3 nieuwe leden mogen verwelkomen: familie Demand uit Noord-Brabant, mevrouw Meerman uit Groningen en meneer Smalbrugge uit Gelderland. Allemaal welkom bij de SFS en heel veel plezier toegewenst met de Skuddes!

Henk Vermeulen heeft eind dit jaar zijn lidmaatschap opgezegd. We willen Henk bedanken voor de vele jaren dat hij zich heeft ingezet voor de Skuddes en de trouwe aanwezigheid bij de jaarvergadering!

---

Heeft u al een goed voornemen voor 2016?

Inmiddels vinden steeds meer leden hun weg naar onze online dierregistratie DAS. We zouden het erg fijn vinden als in 2016 gewoon élk lid zijn/haar weg hiernaartoe heeft gevonden. Iedereen met vragen; neem vooral contact op met een bestuurslid om uw vragen te beantwoorden en eventueel een stap voor stap uitleg.

Door de koppeling met I&R kunt u eenvoudig af- en aanvoeren melden en zo altijd voldoen aan de verplichting om mutaties binnen 7 kalenderdagen te melden. Sinds dit jaar brengt I&R bij elke melding die te laat is een 'boete' van € 0,50 in rekening!

Daarnaast wordt de dierregistratie steeds vollediger gevuld, elk dier heeft een eigen pagina en hierop staan steeds vaker foto's. Hierdoor is het steeds leuker om eens een kijkje te nemen in de stal van andere leden.

---

Agenda

We hebben nog geen datum voor de ALV vastgesteld. Wanneer het u leuk lijkt om uw huis/erf hiervoor open te stellen dan horen wij dit graag. Voor meer informatie of aanmelding, neem dan contact op met Meindert Bouta, via Secretariaat.

Zaterdag 11 juni 2016 zal weer de Dag van het Schaap in Ermelo worden georganiseerd. Uiteraard zullen we ook vanuit de SFS hier vertegenwoordigd zijn, door de eis van zwoegervrij helaas wederom zonder echte Skuddes.

---