---

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van 2016

Periodiek dienen we bij RVO (de overheid) een aanvraag in om onze vereniging te erkennen als stamboekvereniging. Een tijdrovende papieren tijger, maar inmiddels hebben we weer de bevestiging ontvangen dat we erkend zijn/blijven. Goed nieuws om deze nieuwsbrief mee te beginnen!

De geboorteteller voor 2016 staat momenteel op 98 lammeren (48x ram en 50x ooi), met 12 verschillende rammen. In vergelijking met vorig jaar een kleine daling, toen zijn er 116 lammeren (70x ram en 46x ooi) geboren van 13 verschillende rammen.

Elke fokker kan in de online dierregistratie DAS een dekking invoeren en zo vastleggen wanneer de ram en ooien bij elkaar zijn gezet. Het opvoeren van geboortes wordt hiermee een stuk eenvoudiger, maar óók voor de stamboekerkenning maakt het secretariaat dankbaar gebruik van deze ingevulde informatie. Vanuit het bestuur daarom de nadrukkelijke wens om een dekking te registeren! Meer informatie over het invoeren van dekkingen in DAS vindt u in deze handleiding.

---

Korte indruk van de ALV 2016

Op 30 april jl. was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In het zonnige tuinhuis van de familie Korsuize uit Elspeet hebben we 's ochtends vergaderd. Na de lunch zijn we de stal ingegaan en zijn alle 12 (!) ooien en één ram van stal 'De Kolonie' gekeurd.
Op onze website zijn diverse foto's geplaatst van deze geslaagde dag!

---

Alvast in de agenda noteren: 20 mei 2017

Op zaterdag 20 mei 2017 zal bij familie Belshof in Haaksbergen de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. We hopen dat deze tijdige aankondiging de opkomst ten goede komt. Dus noteer de datum alvast in de agenda!

---

Ledennieuws

We zijn heel erg blij dat we maar liefst vier nieuwe leden mogen verwelkomen!
We wensen mevrouw van Aken uit Gelderland, mevrouw Berg uit Noord-Holland, familie van der Helm uit Zuid-Holland en familie Sipma uit Groningen heel veel plezier toe met (en van) de Skuddes!

De teller staat nu op 45 leden. 

---

Herhaling: DNA onderzoek naar Skuddes!

In de vorige nieuwsbrief hadden we al vermeld dat we zijn benaderd met de vraag of vanuit de vereniging DNA van Skuddes kan worden aangeleverd voor genetisch onderzoek. Iets dat wij vanuit het bestuur toejuichen! Helaas is tot op heden nog geen gehoor gegeven aan deze oproep. Mogelijk heeft u geen dierenarts op bezoek gehad (goed nieuws) of dacht u er toen niet aan. Daarom doen wij hierbij nogmaals dezelfde oproep:

Bij de universiteit van Utrecht wordt door Hans Lenstra onderzoek gedaan naar de verwantschap binnen (zeldzame) schapenrassen door midden van DNA profielen. In vakblad Het Schaap is hierover enkele jaren geleden een artikel geschreven, zie hier voor dit artikel. Onze vereniging is gevraagd of wij onze leden willen vragen om hier aan mee te werken om ook het DNA profiel van Skuddes in kaart te brengen.

Waar gaat het om? Als er leden zijn die de veearts laten langskomen voor bijvoorbeeld scrapie onderzoek, dan wordt gevraagd of voor het DNA onderzoek een extra (EDTA) bloedbuisje getapt kan worden. 

Vanuit het bestuur zijn we erg enthousiast over dit initiatief! We vinden het onderzoek van belang voor de toekomst van onze Skuddes en hopen dat onder u leden zijn die het komende jaar hun dieren laten onderzoeken en daarbij ook aan dit initiatief willen meewerken. Als bestuur willen we medewerking stimuleren door de onverhoopte meerkosten die de veearts in rekening brengt te vergoeden. Dit tot een maximum van € 5 per extra bloedbuis.

Van welke Skuddes bloed wordt afgenomen ten behoeve van het DNA onderzoek wordt door het bestuur gecoördineerd omdat er voor het onderzoek slechts circa 10 samples nodig zijn (ivm onderzoekskosten is dit ook ongeveer de max). Van belang is dat hier voldoende rammen bij zijn én dat de dieren uit verschillende lijnen komen. Ook samples van geïmporteerde of oudere dieren is welkom! 

Hoe werkt het dan? We vragen u om contact op te nemen met de voorzitter vóórdat de veearts langskomt. In overleg met u zal worden besproken welke van uw Skuddes voor het onderzoek geselecteerd worden. Indien u hiertegen geen bezwaar heeft is Hans Lenstra bij voorkeur aanwezig tijdens het bezoek van de veearts om ter plekke de gegevens van het schaap (op foto) te kunnen vastleggen en het bloedbuisje direct mee te nemen. 

Wanneer u net zo enthousiast bent als het bestuur, dan moet het mogelijk zijn om voldoende samples aan te leveren. Wordt vervolgd!

---

Dagboek van een Skudde fokker: hoeven bekappen

Nieuw dagboek van een Skudde fokker: hoeven bekappen

Ellen Slingerland, lid van de SFS en eigenaar van Bed & Breakfast Landgoed Groot Boerle heeft op haar website een prachtige fotoreportage gemaakt van het leven van alledag, ditmaal het bekappen van de Skudde hoeven. 

Op onze pagina 'dagboek van een Skudde fokker' kunt u deze prachtige fotoreportage bekijken.

Oproep!

Misschien heeft u ook zo'n een leuk verhaal dat u wilt delen? We ontvangen deze graag!!

---

De Dag van het Schaap 2016 was een groot succes!
Met dank aan Marleen de Bie die haar drie Skuddes voor ons heeft meegenomen. Op onze website hebben we meer foto's staan van deze leuke dag. 

---