---

Met de eerste herfststorm alweer achter de rug kijken we terug op een goede lente. De teller met geregistreerde lammetjes staat inmiddels op 85 (46x ooi, 39x ram)! Vorig jaar zijn er 104 lammeren (53x ooi, 51x ram) geboren, maar het is nog eventjes afwachten of we daar overheen gaan.
Een geboorte dient wettelijk binnen 6 maanden gemeld te worden (of eerder indien het lam wordt vervoerd) en in ons fokreglement hebben we een termijn van 8 weken opgenomen. Dus wellicht kan er nog wat komen?

---

Terugblik ALV 2017

Op zaterdag 20 mei jl. heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden in Haaksbergen. Na de vergadering zijn we vergezeld door een gids en is het landgoed 'Het Lankheet' bezocht. Het was een prachtige dag en we danken Richard Belshof voor de uitnodiging en goede organisatie!  

Voor foto's van deze dag, zie het foto album! De notulen van de ALV worden binnenkort per mail aan de leden verstrekt.

Weet u een leuke locatie voor de ALV 2018? We horen graag van u!

---

DNA onderzoek

Vorig jaar is de Stamboek Fokkersvereniging Skuddeschaap benaderd door de heer Lenstra, verbonden aan de Universiteit van Utrecht, met de vraag of onze vereniging wil meewerken aan het onderzoek naar de verwantschap binnen (zeldzame) schapenrassen door middel van DNA profielen. Lenstra verricht al jaren onderzoek naar de verwantschap tussen schapenrassen, in het verleden heeft o.a. vakblad Het Schaap hierover een artikel geschreven, zie hier voor dit artikel.

Vanuit het bestuur zijn we erg enthousiast over dit initiatief en daarom hebben we in de nieuwsbrief een oproep gedaan aan onze leden om zich te melden wanneer een bezoek van de veearts gepland staat voor bloedafname voor bijvoorbeeld scrapie of zwoeger. Het DNA onderzoek kan plaatsvinden met één buisje met bloed, maar in totaliteit is dit nodig van circa 10 onverwante Skuddes. Nu de veearts bij de meeste leden niet zo vaak op de stoep staat (overigens een zeer goed teken) heeft het even geduurd, maar vorige maand was dan hét moment! Bij stal de Helmer kwam de veearts langs om te tappen voor zwoeger, hierbij zijn ook van 10 Skuddes een buisje bloed getapt voor het DNA onderzoek. 

Het vervolgtraject is dat het DNA wordt geïsoleerd en vervolgens geanalyseerd. Hierbij worden 50.000 variabele posities onderling en met andere schapenrassen vergeleken. Bij de analyse naar verwantschap biedt onze uitgebreide stamboek veel informatie waar dankbaar gebruik van kan worden gemaakt.

Wanneer de resultaten bekend worden is nog onduidelijk, het DNA van 'onze' Skuddes gaat namelijk de hele wereld over. Maar uiteraard zullen we jullie hiervan op de hoogte houden!

---

Stal de Helmer zwoegervrij !

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zijn op stal de Helmer (Linda Hazenberg) alle Skuddes getest op zwoeger. Inmiddels is de einduitslag bekend: alle schapen zijn zwoegervrij bevonden!

Ook voor de SFS is dit goed nieuws want Linda haar bedoeling is om de Skuddes van de Helmer mee te nemen naar bijvoorbeeld de Dag van het Schaap of de Farm & Country Fair in Aalten. De status zwoegervrij is een eis om de schapen mee te mogen nemen. Aangezien bij de SFS geen leden waren met zwoegervrij status, was er geen mogelijkheid om Skuddes mee te nemen naar evenementen waar deze eis wordt gesteld.

Meer informatie over zwoegerziekte en wat de status zwoegervrij betekend is hieronder opgenomen:

Wat is zwoegerziekte? Zwoegerziekte is een zeer besmettelijke, langzaam verlopende schapenziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Op langere termijn kunnen de verschijnselen ernstig zijn met een dodelijke afloop.

Behandeling: Een behandeling tegen zwoegerziekte is niet mogelijk. Preventie in de vorm van vaccineren is ook niet mogelijk. De enige mogelijkheid is de kans een besmetting op te lopen zoveel mogelijk te beperken.

Besmettingsrisico’s:
1. Contact met niet zwoegervrije schapen. Via de uitademinglucht van besmette schapen kan het virus ook al overgedragen worden. De afstand van de afrastering van de wei zou minimaal drie meter moeten zijn van een aangrenzende wei.

2. Aanvoer schapen: alleen met een gecertificeerde vrijstatus van de Gezondheid Dienst.
3. Transport: de dieren kunnen ook besmet worden door een niet goed gereinigde trailer. Denk dus aan het ontsmetten, ook de banden.
4. Lenen/huren van een dekram: alleen van een zwoegervrij bedrijf.
5. Melk/biest: voer alleen biest van het eigen bedrijf of van een zwoegerziektevrij bedrijf.
6. Keuringen: alleen met zwoegervrije dieren bij elkaar.
7. De mens: hij/zij kan door contact met besmette dieren anderen besmetten. Denk aan de hygiëne! Bijv. schoeisel ontsmetten bij twijfel.

Hoe wordt uw bedrijf zwoegervrij? Om de zwoegervrij status te verkrijgen moeten alle dieren geregistreerd zijn. Vervolgens moeten alle dieren( ouder dan 6 mnd) onderzocht worden. De dierenarts komt bloed tappen wat onderzocht wordt. Wanneer de uitslag negatief is (geen besmette dieren) dient dit onderzoek na 1 jaar herhaald te worden. Wanneer ook deze uitslag negatief is en men door middel van I&R aan kan tonen niet in contact geweest te zijn met mogelijk besmette dieren ontvangt men het zwoegervrij certificaat. Om de zwoegerziektevrij status te behouden is regelmatig onderzoek nodig. Twaalf maanden na het behalen van het certificaat moet het bloed van een aantal dieren opnieuw worden onderzocht. Is het resultaat van dit steekproefonderzoek gunstig dan kan het volgende bewakingsonderzoek 24 maanden later plaatsvinden. Aankoop van of contact met niet-zwoegerziektevrije schapen is niet toegestaan.

Bron: website VSS

---

Vrijwilligers gezocht !

In de vorige nieuwsbrief hebben we al vermeld dat er 2 vacatures voor een bestuursfunctie zijn. Maar wist u dat u ook kunt bijdragen aan onze vereniging zonder in het bestuur zitting te nemen? Wij vinden het erg leuk als u schapen foto's en verhalen met ons wilt delen. Laat u inspireren door de rubriek 'dagboek van een fokker' en deel eens een dag van uw eigen schapenstal! 
Misschien vindt u het wel heel erg leuk om eens bij een ander lid in uw buurt langs te gaan en verhalen uit te wisselen? Alle leden vindt u op onze handige kaart!

We willen onze leden niet verplichten om als vrijwilliger actief te zijn. Maar we merken dat de meeste mensen het contact met andere houders heel erg leuk vinden, op die manier haalt u nog meer voldoening uit uw hobby!

---

Ledennieuws

We verwelkomen dhr. Wiersma uit Groningen als nieuw lid van onze vereniging. Heel veel plezier toe gewenst met (en van) de Skuddes!

---

p.s. heeft u onze nieuwe fotopagina op de website al gezien?

---