Algemene ledenvergadering 2014: informatief, gezellig en goed verzorgd!

Zaterdag 12 juli was de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Ditmaal waren we te gast bij gastvrouw Ellen en gastheer Mart Slingerland op Landgoed Groot Boerle te Wijhe. Zie ook hun website voor een verblijf in hun B&B!

De ochtend begon met koffie, cake en de ledenvergadering. De opkomst van 11 personen is niet slecht te noemen, het bestuur hoopt dat deze stijgende lijn doorzet naar de toekomst. Tijdens de vergadering heeft het bestuur een aantal ideeën (zoals labels en stamboeknummers) aan de leden voorgelegd en er is er goed gediscussieerd over de in te slagen weg qua fokbeleid en keuringen. Meer hierover in het verslag van de ALV, welke later volgt.

Na de lunch hebben we gezamenlijk de benen gestrekt om het landgoed en de vele dieren die er wonen nader te bekijken, er valt genoeg te zien! 

's Middags heeft Leo van Nimwegen een demonstratie gegeven over DAS-Online. Inloggen, foto's uploaden, meldingen doorgeven, dekkingen invoeren, proefdekkingen... Er is van alles aan de orde geweest en eenieder is enthousiast over alle mogelijkheden. 

Tot slot hebben we deze informatieve, leerzame en bovenal gezellige dag afgesloten met een zeer goed verzorgde barbecue. Namens de SFS hierbij nogmaals hartelijk dank aan Ellen en Mart!

Klik hier voor meer foto's

Nieuwe I&R tarieven per 1 juli 2014

Om het I&R systeem te bekostigen heeft de overheid nieuwe tarieven vastgesteld per 1 juli 2014.

  • Per UBN nummer, ongeacht het aantal schapen, wordt een vast bedrag (2014: € 26,- en voor de jaren daarna € 19,- per jaar) gefactureerd.
  • Daarnaast wordt er een variabel bedrag gefactureerd afhankelijk van het aantal I&R meldingen dat u doorgeeft. Voor elke geboorte-, aanvoer- of importmelding wordt € 0,25 in rekening gebracht, indien u een melding niet tijdig (bij geboortes binnen 6 maanden, overige meldingen binnen 7 kalenderdagen) doet wordt dit tarief met € 0,50 verhoogd! Wees dus tijdig!

Tijdig meldingen doorgeven is met het dierregistratiesysteem DAS-Online heel eenvoudig geworden. Daarnaast kunt u met DAS-Online gebruik maken van de optie 'Controle stallijst' (onder het kopje I&R Dieren linksonder) om zo te signaleren of er verschillen zijn tussen uw stallijst zoals deze bij de SFS en I&R bekend zijn. Vragen? Neem contact op met de stamboekadministratie.

Vacature bestuur

Lottie Brosky heeft aangegeven haar bestuursfunctie van penningmeester neer te willen leggen in verband met haar aanstaande moederschap. We hebben dus weer een bestuursvacature.
Wie voelt zich geroepen om het bestuur een handje te helpen?

Via Twitter: gezinsuitbreiding fam. Belshof